Можливості системи

Система спроектована таким чином, щоб охоплювати усі заклади освіти та дозволяє співробітникам місцевих органів управління освітою автоматично сформувати статистичні звіти (76-РВК, 83-РВК, Д-4, Д-5, Д-6, Д-7,8, Д-9 та інші), починаючи з 2016 року, звіти в системі здаються тільки з накладанням ЕЦП, що відповідає всім нормативним актам. Для потреб органу управління освітою та закладів освіти був розроблений додатковий функціонал «Конструктор форм», який дозволяє створити будь-які внутрішні звітності (кількість комп'ютерного забезпечення, паспорт навчальних закладів і т.п.) та автоматично отримувати інформацію від установ в електронному вигляді.Портал «ІСУО. Україна» має чітку структуру, побудовану за принципом підпорядкованості, прийнятої в державі:

  • Міністерство освіти і науки України
  • Обласні департаменти/управління освіти
  • Районні та міські відділи/управління освіти
  • Загальноосвітні заклади освіти

Відповідно до підпорядкованості відбувається розподіл прав доступу користувачів до функціональних можливостей та обсягу інформації. Так, не зареєстровані користувачі можуть побачити тільки реєстр закладів освіти з загальною відкритою інформацією, директори шкіл та уповноважені фахівці мають можливість працювати з розгорнутою інформацією тільки по своєму закладу, фахівці районного відділу освіти мають можливість працювати з інформацією по всіх закладах у межах свого району, фахівці обласного рівня – у межах своєї області, а фахівці Міністерства — з інформацією по всій державі.

Портал «ІСУО. Україна» забезпечує захист інформації відповідно до діючих вимог та нормам КСЗІ, про що є відповідний атестат від державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

На порталі є можливість проводити пошук в рамках області або району/міста по учням, вчителям (без обробки персональних даних), закладам за різними критеріями (класом, віком, мовою навчання, статтю, посадою, кваліфікацією і т.д). Наприклад, пошук всіх учнів 1-го класу в області або вчителів І категорії. Масштабованість системи дозволяє включити інші дані, зокрема щодо фінансування ЗЗСО і потреби у навчальній літературі.При розробці наших систем одним із головним критерієм у нас є орієнтування на національний рівень та впровадження по всій території України.На кінець 2018/2019 навчального року (15 червня 2019) в ІСУО працює більше 55,000 активних користувачів (для розрахунку була використана кількість користувачів, що увійшли до системи 1 травня 2019) ІСУО має трирівневу архітектуру і складається з клієнтського ПЗ, веб-порталів та бази даних.Система розташована на кластері з декількох серверів. Зокрема серверів ПЗ, бази даних та файлового серверу.

ІСУО має масштабовану архітектуру, що не залежить від архітектури апаратного забезпечення і типу операційної системи. Це дозволяє збільшення кількості користувачів та об’єму даних без втрати працездатності під час інтенсивного навантаження.

Ліцензування навчальних закладів

Ліцензування навчальних закладів загальної середньої освіти - альтернативна процедура прийняття рішень про надання ліцензій навчальним закладам середньої освіти за допомогою ІСУО. Навчальний заклад має можливість автоматично скласти запит на отримання ліцензії з потрібними прикріпленими документами і накласти на нього ЕЦП (електронний цифровий підпис), а відповідальні особи в ОДА переглядати завантажені документи, завантажувати і друкувати автоматично сформовані рішення про надання ліцензій. Цей модуль допоможе швидко і якісно виконати ліцензування установ загальної середньої освіти.

Облік дітей шкільного та дошкільного віку

Облік дітей шкільного та дошкільного віку - модуль для обліку дітей віком від 3 до 18 років, які проживають в населеному пункті. Даний модуль дає змогу відслідковувати дітей, які не навчаються в закладі загальної середньої освіти та передавати ці данні до відповідних структур. На основі цих даних створюється звіт 77-РВК.

Прозорий вибір підручників

«Модуль прозорого вибору підручників» призначений для вибору закладами загальної середньої освіти, професійно-технічної та вищої освіти які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, підручників які використовуються в освітньому процесі. Оригінал-макети підручників вибираються з переліку електронних версій оригінал-макетів підручників, що представлений на веб-сайті ІМЗО. Кожен ЗЗСО, ЗПТО та ЗВО вибирає в спеціальній електронній формі підручники. У подальшому ця інформація, передається до серверу, узагальнюється по кожному підручнику, та на основі цього формується пропозиція щодо переліку підручників, що можуть друкуватися за кошти державного бюджету.

Розподіл підручників

Модуль, розроблений для автоматичного створення звітності щодо планової доставки підручників та моніторингу отримання їх закладами освіти, органами управління освітою, а також обласними державними адміністраціями. Дозволяє автоматично створити план доставки з урахуванням раніше створеного замовлення.

Реєстр випускників для замовлення документів про освіту

Дозволяє автоматично підготувати перелік випускників на рівні закладів освіти та органів управління освітою для подальшого імпорту документу до іншого спеціалізованого програмного забезпечення. Взаємодіє з функціоналом «Друку свідоцтв про здобуття базової та повної загальної середньої освіти».